Sunday, January 24, 2010

Kahalagahan ng Pag-aaral

Sa mga minamahal naming mga Guro. . .
Dagdag impormasyon para sa aming mahal na mga Guro. Ito po ay isang Pananaliksik para malaman ng aming mga guro kung ano ang amin pagunawa tungkol sa Premarital Sex na laganap kahit saan. Ito rin po ay nagsisilbing tagubilin kung bakit minsan ang mga estudyante ay may kanikanilang reaksyon, opinyon at paniniwala sa ganitong usapin.

Sa mga Kapwa naming mga mag-aaral. . .
Ito ay isang dagdag kaalaman kung saan nababatid nila ang reaksyon, opinyon at paniniwala ng kapwa mag-aaral. Ito ay isang sensitibong pag-aaral kaya't malaki ang maitutulong nito kapag merong usapin tungkol dito. Ito rin po ay isang paaalala sa mga mag-aaral na merong kasintahan sa labas or loob ng Kolehiyo.

Sa mga Kapwa naming mananaliksik. . .
Isa po itong gabay para sa aming kapwa mananaliksik sapagkat ito ay nagbibigay daan para mapadali at mapahusay ang mga susunod na mga pag-aaral tungkol sa Premarital Sex.

Sa mga mambabasa. . .
Para po ito sa inyong kamalayan sa mga kung ano ang nangyayari sa ating paligid isa na dito ang Premarital Sex na alam namin hindi na bago sa mata ng publiko. Gusto lang po namin kayong bigyan sa abot ng aming makakaya ng isang tiyak at bagong pag-aaral hingil sa Persepsyon o Pagunawa ng mga tao tungkol sa Premarital Sex.

No comments:

Post a Comment